Információk webáruházunkról

Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Toys.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, székhelye: 1029 Budapest, Méh u. 3.).
Az adatkezelő adatkezelését az Adatvédelmi Biztos Irodája nyilvántartásába vette. Az adatavédelmi nyilvántartási azonosító: 03194-0001.

A kezelt adatok köre

A http://www.toys.hu címen elérhető, toys.hu elnevezésű játék-webáruház (továbbiakban: Webáruház) az Adatkezelő internetes szolgáltatása.
A Webáruház megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő időpontja, a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a Felhasználó számítógépének IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A szolgáltatás igénybevételét megkönnyítendő a látogatók számítógépén ún. cookie-kat helyezhet el az Adatkezelő. A cookie elhelyezésének megtörténtéről a Felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k a Felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését, és az esetleges személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják.
Az Adatkezelő regisztrációhoz köti a Webáruházban szereplő termékek megrendelésének lehetőségét. A regisztráció során vannak kötelezően és opcionálisan megadandó személyes adatok. Kötelező a Felhasználónak megadnia az email-címét, jelszavát, számlázási adatait (név, pontos cím), és szállítási adatait (név, pontos cím), melyek a felek között létrejövő jogviszony teljesíthetőségéhez szükségesek.. A Felhasználó által megadott adatokat Adatkezelő nem nyilvános adatként kezeli.
A regisztráció kitöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A Webáruház használatához megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A Felhasználó haladéktalanul értesíti az Adatkezelőt, ha jelszava illetéktelen személy tudomására jutott és régi jelszavának törlését kéri. A jelszó módosítását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti a Webáruházon is.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.
A regisztráció során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása, ill. az Adatkezelő szerződési kötelezettségeinek biztosítása Felhasználó felé.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az Adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából, továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használhatja.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Felhasználó maga bármikor törölheti a rendszerből, úgy, hogy a "Regisztráció törlése" menüpontot választja. Az azonosítás biztosítása érdekében ehhez a Felhasználónak be kell jelentkeznie. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a Felhasználó a Felhasználási feltételekben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételi jogosultságát az Adatkezelő megtiltja.
Az Adatkezelő a Felhasználó adatait öt évig őrzi, a Felhasználó utolsó bejelentkezésétől számítva, kivéve ha jogszabály miatt ennél hosszabb ideig köteles őrizni (pl: számviteli törvény miatt a kiállított számlák őrzése).

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át, kivéve az Adatkezelő azon alvállalkozóinak, akik a Webáruházban Felhasználó által megrendelt árucikkek házhozszállítását végzik (futárszolgálat, posta). Az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén Adatkezelő az adatokat átadhatja a hatóságoknak. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, vagy elektronikus levelezési címén kérheti bárki, saját levelezési címének megadásával.
A Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adataiknak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési, vagy elektronikus címén. Az adattörlés módja, hogy az Online ügyfélszolgálat menüpont alatt megjelenő üzenőrendszeren keresztül kéri a Felhasználó a saját adatainak törlését. Az adatok törlésére az igény beérkezésétől számított 48 órán belül sor kerül.

Adatok tárolása

A személyes adatokat a Silihost Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.) által üzemeltetett webszerveren tároljuk.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a Webáruház "Elérhetőségek" menüpontja alatt megtalálható elérhetőségek egyikén. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás 2009-ben alapított vállalkozás 14 napon belül visszaküldheti a megrendelt termékeket
Információk
Vásárlási információk
Szállítási információk
Fizetési információk
Garancia, elállási jog
Adatkezelési információk
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Elérhetőségeink
Online ügyfélszolgálat
Kapcsolat
GYIK
Blog
Partnereink
Kivi.hu
Akár bankkártyával is feizethet a futárnál!
© Toys.hu Kft. 2009-2018. – A játék-webáruház.